Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
NL

Reglement BusinessTour

Teams
Elk bedrijf kan per bedrijfskaart één team van drie personen afvaardigen dat officieel meetelt voor het klassement (en uiteindelijk voor de finale). Een team dient minimaal uit twee personen te bestaan. Ieder team c.q. alle teams dingen mee voor de dagprijzen en het eindklassement. Per wedstrijdronde dient bij de inschrijving te worden doorgegeven welke spelers voor welk team uit zullen komen. Spelers zijn gedurende de BusinessTour niet gebonden aan hetzelfde team.

Wedstrijdronden
Elk team mag aan maximaal vijf wedstrijdronden deelnemen. Deze wedstrijdrondes mogen gespeeld worden op de Herkenbosche c.q. de BurgGolf banen. Indien u op een andere baan een wedstrijdronde speelt, dan telt het resultaat mee voor het klassement op uw homecourse.  Voor deelname op uw homecourse kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wilt u deelnemen op één van de andere banen, geef dan door aan de afdeling Sales & Events op welke baan en datum, dan zorgen zij er voor dat u hiervoor aangemeld wordt. Na de laatste wedstrijdronde op de homecourse kunt u wel nog deelnemen aan een ronde op een andere baan, maar telt deze niet meer mee voor het eindklassement op uw eigen homecourse.

Spelvorm
De spelvorm is 18 holes individueel stableford volgens de officiële regels van de NGF met flights van drie of vier personen. Indien u op een hole geen wedstrijdpunten meer kunt scoren, dient de bal te worden opgenomen, waarna u weer verder speelt vanaf de volgende hole.

Klassement
Voor het dagklassement telt per wedstrijdronde het gemiddelde van de twee beste 18 holes stableford scores per team. Voor het dagklassement zijn prijzen beschikbaar voor de drie beste teams, de longest drive en de neary.
Voor het eindklassement tellen de drie beste scores van de maximaal vijf gespeelde wedstrijdronden. De drie beste teams per baan plaatsen zich direct voor de finale ronde die op uitnodiging van de Herkenbosche op een andere baan gespeeld wordt. Hier wordt in een "finale" ronde bepaald wie er zich uiteindelijk winnaar BusinessTour van dit jaar mag noemen.

Startlijst en starttijden
Wij proberen altijd zoveel mogelijk verschillende bedrijven in één flight in te delen. Alleen op speciaal verzoek worden maximaal twee personen van één bedrijf samen ingedeeld. Indien dit het geval is, mag u elkaar niet marken.
Wijzigingen m.b.t. flightindeling vinden enkel plaats na toestemming van de wedstrijdleiding. Spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start bij de inschrijftafel te melden. Men ontvangt dan de scorekaart. De speler met de laagste handicap wordt aangewezen als captain van de flight.

Handicap
Er zal een volle handicapverrekening worden toegepast. De maximaal toegestane EGA-handicap voor deelname is 36. Voor de berekening van de score, voor de wedstrijd, wordt uitgegaan van een maximaal handicap van 24. Handicapslagen worden berekend aan de hand van de lokale course/slope rating. Graag vernemen wij alle exact-handicaps ruim voor aanvang van de wedstrijd en bij voorkeur gelijk met de inschrijving van het team. De organisatie heeft het recht tussentijds handicapaanpassingen door te voeren.

Niet qualifying
De BusinessTour is niet automatisch qualifying. Indien u een qualifying kaart wenst te lopen, dient u dat voor aanvang van de wedstrijd in uw flight kenbaar te maken en na afloop zelf te verwerken in uw handicapadministratie. In overleg met de Regel & Hcp commissie is bepaald dat scores van > 36 punten als qualifying kaart worden verwerkt.
Deelnemers met een handicap hoger dan 24, spelen van handicap 24.

Inschrijving
Ruime tijd voor aanvang van iedere wedstrijdronde ontvangt u een uitnodiging voor deelname via de mail. Middels het inschrijfformulier kunt u uw team(s) inschrijven. De inschrijving sluit 2 dagen voorafgaand aan de wedstrijd om 12 uur. Te late inschrijvingen kunnen niet worden gehonoreerd. Bij overschrijding  van een maximum van 108 deelnemers geschiedt plaatsing op volgorde van inschrijving.

Annuleringen
Eventuele annuleringen dienen uiterlijk 4 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven.

Bij gelijke score
Dagklassement

Bij gelijk resultaat wordt de volgorde van de teams op de volgende wijze bepaald:
1. De beste ‘derde score’ (Bij teams van slechts 2 spelers is de derde score 0 punten).
2. Indien nog gelijk: de laagste totaalhandicap van de drie spelers (Bij teams van slechts 2 spelers is de handicap van de derde speler 30).
3. Indien nog gelijk: door loting.

Eindklassement
Bij gelijk resultaat wordt de volgorde van de teams op de volgende wijze bepaald:
1. De beste ‘vierde dag score’ (Indien een team slechts drie maal gespeeld heeft geldt dit als een dagscore van 0 punten).
2. Bij eenzelfde ‘beste vierde dag score’ geldt de beste ‘vijfde dag score’ (Indien een team slechts vier maal gespeeld heeft is de vijfde dagscore 0 punten).
3. Indien nog gelijk: door loting.

Kosten voor BusinessClub leden de Herkenbosche
Bij deelname aan wedstrijden op de eigen homecourse kunnen de deelnemers na afloop van de wedstrijd tegen een eigen bijdrage van € 24,50 gebruik maken van het BusinessTour menu. Bij aanmelding voor de wedstrijdronde dient men aan te geven hoeveel personen blijven dineren. U kunt tot 24 uur voor aanvang van de wedstrijd kosteloos annuleren. Bij annulering na dit tijdstip zal er  50% van iedere annulering in rekening worden gebracht.

Bij deelname aan wedstrijden op een van de BurgGolf banen is deelname aan het diner verplicht, zo ook de kosten daarvan t.w. € 32,50.

We gaan er van uit dat de deelnemers zich voor het diner omkleden en geen golfkleding meer dragen.

Kosten voor BusinessClub leden van de BurgGolf banen bij deelname aan wedstrijden op de Herkenbosche
Als u deelneemt aan een wedstrijd van de BusinessTour op de Herkenbosche, dan bent u automatisch ingeschreven voor het volledige programma van de wedstrijd. De deelname voor het volledige programma bedraagt € 32,50 per persoon. Het is niet mogelijk om enkel deel te nemen aan de wedstrijd. U schrijft zich in voor het volledige programma (Incl. ontvangst met koffie/thee en een plakje cake, lunchpakketje, bittergarnituur tijdens de borrel, diner. Kosten drankjes uitgezonderd).