Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
NL

Regelwijzigingen Golfregels vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan er weer een aantal golfregels wijzigen. Eens in de vier jaar passen de Britse R&A en Amerikaanse Golffederatie USGA golfregels aan om deze begrijpelijker te maken zodat ze eenvoudiger toegepast kunnen worden en om zo het spelverloop te bevorderen en te versnellen. Hieronder de belangrijkste:

Minder strafslagen bij meerdere regelovertredingen (Regel 1.3c(4))
Wanneer je tussen 2 slagen meerdere regels overtreed of één regel meerdere keren, dan worden de straffen niet meer opgeteld, maar geldt slechts één straf. Dit is de straf waarop de meeste strafslagen van toepassing zijn.

Scoren bij Strokeplay, verantwoordelijkheid van de marker (Regel 3.3b(1)
Meer dan één marker tijdens een ronde. Het is niet meer noodzakelijk dat meerdere markers tekenen voor de holescores op de scorekaart als een marker de speler alle holes heeft zien spelen.

Juiste handicap op scorekaart (Regel 3.3b(4))
De speler is bij het spelen van wedstrijden niet meer verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar handicap op de scorekaart. Dit is nu de verantwoordelijkheid van de Commissie. Bij het inleveren van een qualifying kaart is de speler nog wel verantwoordelijk voor het juist vermelden van de correcte handicap.

Beschadigde golfclub vervangen tijdens ronde (Regel 4.1a(2))
Een beschadigde club mag tijdens de ronde worden vervangen (behalve als de club is beschadigddoor misbruik bv door opzettelijke beschadiging) en de vervanging mag geen onnodig oponthoud veroorzaken.

Lagere straf bij vervangen golfbal (Regel 6.3b(3))
De straf voor het verder spelen met een vervangen golfbal wordt teruggebracht van twee naar één strafslag. Wanneer je tijdens het spelen van een hole je bal oppakt bv bij markeren, en vervanging niet is toegestaan en vervolgens toch een andere bal teruglegt en daar mee verder speelt, dan kost dat één strafslag. Je moet die hole dan met die vervangen bal uitspelen.

Bewogen bal door natuurkrachten na drop terugplaatsen (Regel 9.3)
Wanneer de bal na het droppen tot stilstand is gekomen en als gevolg van natuurkrachten zoals zwaartekracht en wind verrolt en in een ander deel van de baan terecht komt, bv vanuit het gebied weer de hindernis inrolt, dan moet deze zonder straf worden teruggeplaatst.

Verbod om voorwerp te plaatsen om speellijn aan te geven (Regel 10.2b)
Nergens op de baan is het toegestaan om een voorwerp te plaatsen of te laten plaatsen om de speellijn aan te geven of te helpen bij het innemen van de stand. Bij overtreding één strafslag.

Nieuwe handelwijze bij slag opnieuw doen (Regel 11.1b) geldt voor meerdere regels
Wanneer volgens de regels een slag vervalt dan moet deze opnieuw worden gedaan. Doe je dat niet dan telt de slag en 2 strafslagen. Bv. Als je tijdens het putten je medespeler raakt dan vervalt die slag en moet je de slag opnieuw doen. Als je nu toch verder speelt vanaf de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen dan krijg je daarvoor twee strafslagen. 2023: Speler heeft niet meer van de verkeerde plaats gespeeld. De speler kan niet meer gediskwalificeerd worden na doorspelen.

Bal in beweging spelen zoals hij ligt (Regel 11.b)
Wanneer een bal die op de green ligt wordt gespeeld en daarbij een insect, de speler of de club raakt waarmee de slag is gedaan, dan moet de bal gespeeld worden zoals deze ligt.

Nieuwe dropzone bij recht naar achteren ontwijken (Regel 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2 en 19.3
Er moet nog steeds gedropt worden op de ‘lijn naar achteren’, maar de dropzone is nu één clublengte rondom de plek waar de bal gedropt wordt. In de oude situatie mocht de bal niet dichter bij de hole eindigen, dat is nu wel toegestaan met dien verstande dat de bal wel binnen de dropzone moet blijven liggen.

Straffen bij Stableford (Regel 21.1c)
Het spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud wordt voortaan ook bij Stableford bestraft met het bijtellen van de strafslagen op de betreffende hole en niet meer achteraf in mindering gebracht op het totaal aantal punten. Het bestraffen is hiermee nu gelijk aan Strokeplay.

Regels voor golfers met beperking (Regel 25) NIEUW
Deze regel heeft betrekking op spelers met een beperking en zijn van toepassing op alle wedstrijden waar een golfer met een beperking aan deelneemt.
Voor de complete versie:  naar de site van de NGF: Regelwijzigingen per 1 januari 2023: https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023

De Regel- en Handicapcommissie

Terug