Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
NL

Algemene gedragsregels op de golfbaan

Kennis van de gedragsregels in de golfsport is een eerste vereiste. Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen door integer
te handelen (volgens de regels spelen), rekening houden met anderen (bv door vlot door te spelen), goed voor de baan te zorgen (door plaggen terug te leggen, bunkers juist aan te harken, pitchmarks repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken)

Belangrijke punten zijn:
1. Aandacht voor de veiligheid van de medespelers:
o voorkomen van afstandsverlies op de voorgaande partij
o inlopen van verloren afstand
o tijdig kiezen van de juiste stok
o beperking van het aantal oefenswings (totaal max 40 seconden voor de
eerste slag en 30 seconden voor een evt tweede slag)
o zo snel mogelijk de green verlaten en de score noteren bij de afslag
van de volgende hole

2. Zorg voor de baan:
o voorkomen van beschadigingen door oefenswings
o divots (weggeslagen plaggen terugleggen en flink aanstampen)
o correct harken van de bunkers (het zand in de bunker laten)
o (daarna de voorkant van de hark in de bunker plaatsen en de
achterkant met de steel op het gras)
o herstellen van schade aan de greens, o.a. reparatie van pitchmarks
o laat de vlag nooit vallen op de green maar leg de stok zachtjes neer
om een richel in de green te voorkomen
o sta niet te dicht bij de hole om schade rondom de cup te voorkomen
o als je putt met de vlag in de hole, haal dan daarna op een zorgzame
manier de bal uit de hole: met de vingers.

3. Aandacht voor het spel van medespelers:
o waar moet men staan als de medespeler slaat
o gedrag als de medespeler slaat (geen geluiden maken)
o volgen van de bal van de medespeler

4. Aanwijzingen van de marshalls dienen onverwijld te worden opgevolgd (zij hebben overzicht van wat er op de baan gebeurt)
5. Bij qualifying wedstrijden is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
6.  Liefst niet roken op de baan en zeker geen sigarettenpeuken laten vallen
7. Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken
8. Draagtassen ruim buiten de greens neerleggen
9. Let op de speelsnelheid. Beperk het zoeken naar de bal in de rough en de waterhindernissen. Maximaal 3 minuten. Bij een hole achterstand de
achteropkomende flight doorlaten
10. Plaats karren en tassen vóór het betreden van de greens alvast strategisch richting de volgende hole. Verlaat direct na het uitholen de green met het oog
op de achteropkomende flight
11. Het gebruik van drivingrangeballen in de baan is verboden
12. Met buggy’s en karren mag niet worden gereden over afslagplaatsen, greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, tussen beplanting en vlak langs
hoge walkanten van de sloten
13. Blijf in natte periodes met de buggy op de paden om beschadigingen aan het gras te voorkomen
14. Op een par-3 hole wacht men altijd met afslaan totdat de green vrij is
15. Wees zuinig op de baan en de natuur rondom de baan
16. Golfen blijft een spel. Speel het met plezier, ook als het even tegenzit

Greenkeepers in de baan
De greenkeepers hebben te allen tijde voorrang. Wij vragen u rekening te houden met hun veiligheid bij het benaderen van de greens m.n. bij blinde holes. Als een
greenkeeper binnen ‘balbereik’ is, dient u te wachten op een signaal van de greenkeeper voordat u kunt slaan.

Wintertees:
Het is niet toegestaan om tijdens de winterperiode zolang de wintertees zijn geplaatst, af te slaan vanaf de blauwe of witte ijkpunten. De bedoeling van wintertees is om tijdens de winterperiode de teeboxen zoveel als mogelijk te sparen.

De Regel- en Handicapcommissie

Terug