Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten

Corona

Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:

naleven van de 1,5-metermaatregel voor jeugd. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk;
- veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;
- het bieden van een gezonde activiteit;
- er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;
- aanvullende hygiënemaatregelen.


Aandachtspunten bij het boeken van een starttijd / spelen van een ronde en bij het boeken / volgen van een golfles
Op de golfbaan treft u communicatie van de regels door middel van posters en informatiebulletins aan de golfers en de leden. Volg deze op als aangegeven.
Verder geldt het volgende:

digitaal of telefonisch reserveren is verplicht;
- Maximaal 4 ballen met een starttijd om de 12 minuten;
- Uw starttijd wordt voorafgegaan door een zogenaamde ""pre-starttijd"". Deze ligt 20 minuten voor uw daadwerkelijke starttijd.
- aanwezigheid maximaal 10 minuten voor de ""pre-starttijd"" U heeft dan in principe 20 minuten de tijd om in te slaan. E.e.a. uiteraard overeenkomstig de bepalingen
- douches, kleedruimte zijn dicht;
- tassen-/lockerruimte, toilet starthuisje, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling verplicht;
- gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
- ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
- volg de regels van het  RIVM
- houd 1,5 meter afstand;
- blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
- blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
- was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
- vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen; 
- raak de vlaggenstok niet aan;
- ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis; 
- volg de aanwijzingen van het personeel;
- de golfbaan c.q. poort opent om 07.30 uur. De eerste starttijd mogelijkheid is derhalve 08.00 uur. De poort sluit om 20.00 uur ''s avonds. Golfers die aanwezig zijn kunnen het terrein dan nog gewoon verlaten.
(mocht de receptie nog niet open zijn dan kunt u al starten, de marshal is al aanwezig en zal u op zijn route zeker verwelkomen en bij de receptie aanmelden)


Gebruik oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten; drivingrange, chipping- en puttinggreens mogen weer gebruikt worden om te oefenen. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen als beschreven in het protocol en de richtlijnen (meestal middels posters) op en om de verschillende oefenlocaties. Ten einde iedereen voldoende gelegenheid te geven gebruik te kunnen maken van de oefenfaciliteiten vragen we u na maximaal 1 uur de golfbaan weer te verlaten. Bij gebruik geldt dat golfessen, mocht de capaciteit op enig moment te klein zijn, voorrang hebben. Verder zijn er op de drivingrange drie matten (meest links) sowieso voorbehouden aan golfers die een starttijd hebben en tussen de pre-starttijd en daadwerkelijke starttijd nog even een balletje willen inslaan. Heeft u een starttijd of golfles dan verzoeken we u niet op dezelfde dag gebruik te maken van de oefenfaciliteiten, behalve om in te slaan, voordat u de baan op gaat om te spelen. Basis bij alles is natuurlijk weer "Gebruik uw gezond verstand".

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar
Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

Driving range
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.

Oefengreens
Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.

Flight
Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen
Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro.Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.

Driving range
Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.

Oefengreens
Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.

Flight
Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Doorlaten
Indien dorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders
Begeleiding
Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.

Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar


Specifieke bepalingen die gelden bij deelname aan de golfles voor de jeugd

Meld je tijdig aan voor de golfles of starttijd; Geef ook het mobiele nummer door van iemand die we kunnen bellen in geval van een noodsituatie;
- Kom alleen naar de golfbaan of laat je brengen door één persoon uit jouw huishouden;
- Kom in golfkleding naar de baan. Het clubhuis, terras en dus ook de kleedkamers zijn gesloten. Je kunt dus ook niet douchen. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de golfles of starttijd naar de golfbaan. Mocht je gebracht worden door een van je ouders, dan kun je afgezet worden op de parkeerplaats, waarna je vader of moeder de golfbaan weer dient te verlaten. Het is niet gepermitteerd op locatie te wachten tot na de les of spelen op de baan;
- Verlaat direct na afloop de golfbaan. Zorg dat je vader of moeder, als je wordt opgehaald, op dat moment aanwezig zijn;
- Volg altijd de aanwijzingen op van de begeleiding tijdens je aanwezigheid op de golfbaan;
- Voor de groep van 13 t/m 18 jaar geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
- Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden zal de begeleiding er op toezien dat deze eerst schoongemaakt worden; 
- Neem je eigen bidon gevuld mee of een flesje drank om uit te drinken;
- Het niet opvolgen van de afspraken kan leiden tot schorsing van deelname aan de golfles of de mogelijkheid een starttijd te boeken;


Voor ouders en verzorgers die kinderen naar de golfles brengen gelden de volgende bepalingen
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
- Stem met je kind de contactgegevens af van wie er gebeld kan worden in een noodsituatie;
- Meld je kind(eren) tijdig aan voor de golfles of starttijd;
- Breng je kind(eren) alleen naar de golfbaan wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
- Reis alleen met jouw kind(eren) / personen uit jouw huishouden;
- Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfbaan;
- Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de golfbaan. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de golfbaan;
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en begeleiders;
- Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de golfbaan aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
- Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de golfbaan/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
- Het niet opvolgen van het protocol door (ouders van) jeugdleden kan leiden tot schorsing en opnieuw volledig sluiten van de Herkenbosche;
- Eventuele boetes die de Herkenbosche worden opgelegd voor het niet opvolgen van protocollen door leden, ouders of jeugdleden worden volledig doorbelast aan de overtreder


Het volledige en  actuele protocol voor de golfbranche kunt u hier al lezen.

We wensen jullie nu alvast veel speelplezier en hopen dat de anderen er niet lang meer op hoeven te wachten.
Team de Herkenbosche.