Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
NL

Corona

Actuele richtlijnen in het kader van Covid-19 vanaf 26 juni

Richtlijnen algemeen

-   heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
-   ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  
  houd 1,5 m afstand van anderen;  
-   vemijd drukte;  
-   was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
-   schud geen handen;  
-   tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;  
-   wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;  
-   amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;  
-   er mag publiek aanwezig zijn bij amateur wedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan;  
-   een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn;  
-   bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;  
-   registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;  
-   100% van de capaciteit mag op 1,5 meter afstand worden gebruikt. Dit geldt binnen en buiten;  
-   entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplaats blijven zitten;  
-   de beperkingen voor de openingstijden zijn vervallen.  


Specifieke richtlijnen golf
Op de golfbaan treft u communicatie van de regels door middel van posters en informatiebulletins aan de golfers en de leden. Volg deze op als aangegeven.
Verder geldt het volgende:

Digitaal of telefonisch reserveren van starttijden en lessen heeft de voorkeur. Reserveren op locatie is ook toegestaan;  
- Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;  
- Er zijn geen regels meer voor maximale groepsgrootte t.a.v. flights, golflessen en clinics.  
- Alle ruimtes zijn weer geopend. In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden.;  
- Sportwedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat wedstrijden en competities tussen verschillende clubs weer zijn toegestaan;  
- Huur buggie/handicart; Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer er 2 personen gebruik maken van een golfbuggy die niet uit hetzelfde huishouden komen dan is het verplicht om een mondkapje te dragen.  
- Toiletten zijn geopend;  
- Volg de aanwijzingen van het personeel;  


Gebruik oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten; drivingrange, chipping- en puttinggreens mogen gebruikt worden om te oefenen. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen als beschreven in het protocol en de richtlijnen (meestal middels posters) op en om de verschillende oefenlocaties. Bij gebruik geldt dat golfessen, mocht de capaciteit op enig moment te klein zijn, voorrang hebben. Basis bij alles is natuurlijk weer "Gebruik uw gezond verstand".

Bunkerharken, ballenwassers en vlaggenstokken
De NGF schrijft in haar laatste update t.a.v. de toepassing van de Corona richtlijnen het volgende;

“Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.”

We volgen dit advies op en hebben dan ook per dinsdag 25 mei de vuilnisbakken, ballenwassers en bunkerharken weer in gebruik genomen en de bepaling dat de vlaggenstok niet aangeraakt mag worden op geheven. De tijdelijke regels die hierop van toepassing waren komen hiermee te vervallen. Als bekend hoeft u tegenwoordig de vlaggenstok niet perse meer uit de hole te halen.

Uiteraard wijzen we iedereen op het nog aanwezige, doch zeer beperkt geachte, besmettingsrisico. Maar we vertrouwen er op dat u inmiddels zoveel richtlijnen gehoord en gevolgd heeft, dat u hier volledig veilig mee om kunt gaan. Mocht u geen ontsmettingsmateriaal hebben dan kunt u in onze shop kleine flesjes ontsmettingsmiddel kopen.

Prijsuitreikingen
Prijsuitreikingen zijn toegestaan zolang de coronarichtlijnen voor clubhuizen, restaurants en terrassen niet worden overtreden (denk aan 1,5 meter afstand, verplichte zitplaatsen en dat iedereen blijft zitten). De NGf/NVG adviseert om een prijsuitreiking op het terras te doen en niet binnen. Bij voorkeur worden prijzen voor de winnaars klaargelegd in de shop op de baan, zodat de winnaars de prijzen op een zelf gekozen moment kunnen ophalen. Je kunt er ook voor kiezen om de prijzen op een tafel bij de uitgang neer te leggen, zodat de winnaars de prijzen kunnen pakken bij het verlaten van het terras. Zo wordt onderling contact vermeden en is het toch mogelijk om een wedstrijd gezamenlijk af te sluiten en de winnaars bekend te maken. Het is niet de bedoeling dat men elkaar feliciteert met omhelzingen of door handen te schudden.
 

Horeca en golf
Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden:

 Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn
-  Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
-  Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht
-  In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten
-  Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
-  De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen.
-  Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt. Ook het verbod op het voorhanden hebben en drinken van alcohol in de openbare ruimte na 22:00 vervalt.


Het volledige en  actuele protocol voor de golfbranche kunt u hier lezen.

We wensen jullie alvast veel speelplezier toe.
Team de Herkenbosche.