Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
NL

Corona

Richtlijnen in het kader van het corona virus per 14 oktober  2020

Op deze pagina vindt u de richtlijnen die bij het boeken van een starttijd, spelen van een ronde en bij het boeken c.q. volgen van een golfles van toepassing zijn.

Klik hier voor het "Wedstrijd" protocol van de vereniging.

De horeca is gesloten.

Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:

naleven van de 1,5-metermaatregel (voor kinderen t/m 17 jaar onderling is dit niet van toepassing);
- veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters;
- het bieden van een gezonde activiteit;
- er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker;
- aanvullende hygiënemaatregelen;
- binnen geldt het dringende advies een mondkapje te dragen / het personeel draagt dit in ieder geval.


Aandachtspunten bij het boeken van een starttijd / spelen van een ronde en bij het boeken / volgen van een golfles
Op de golfbaan treft u communicatie van de regels door middel van posters en informatiebulletins aan de golfers en de leden. Volg deze op als aangegeven.
Verder geldt het volgende:

digitaal of telefonisch reserveren heeft de voorkeur. Wanneer u voor uw starttijd niet naar de driving range, oefengreen of horeca gaat, willen we u vragen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd aanwezig te zijn;
- maximaal 4 ballen met een starttijd om de 12 minuten;
- kleedruimten en douches zijn gesloten;
- tassen-/lockerruimte, shop, receptie en horeca zijn open op strikte voorwaarden;
- gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
- Huur buggie/handicart; per golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen of een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren.
- toiletten zijn geopend, maar ga zoveel mogelijk voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
- volg de regels van het  RIVM
- houd 1,5 meter afstand;
- blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
- blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
- was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
- vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen; 
- raak de vlaggenstok niet aan;
- volg de aanwijzingen van het personeel;


Gebruik oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten; drivingrange, chipping- en puttinggreens mogen gebruikt worden om te oefenen. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen als beschreven in het protocol en de richtlijnen (meestal middels posters) op en om de verschillende oefenlocaties. Bij gebruik geldt dat golfessen, mocht de capaciteit op enig moment te klein zijn, voorrang hebben. Verder zijn er op de drivingrange drie matten (meest links) sowieso voorbehouden aan golfers die een starttijd hebben en nog even een balletje willen inslaan. Basis bij alles is natuurlijk weer "Gebruik uw gezond verstand".

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 17 jaar
Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Sporters tot en met 17 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.

Driving range
Voor sporters zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.

Oefengreens
Voor sporters tot en met 17 jaar zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.

Flight
Sporters mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen.

Wedstrijden
Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan). Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. .

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 18 jaar
Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro.Volwassenen moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Voor jeugd t/m 17 jaar geldt deze restrictie t.o.v. elkaar niet meer. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.

Driving range
Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.

Oefengreens
Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.

Flight
Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wedstrijden
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Doorlaten
Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders
Begeleiding
Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.

Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 18 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters t/m 17 jaar.


Specifieke bepalingen die gelden bij deelname aan de golfles voor de jeugd

- Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de golfbaan of laat je brengen door één persoon uit jouw huishouden;
- Zorg zoveel mogelijk dat je thuis naar het toilet bent geweest;
- Volg altijd de aanwijzingen op van de begeleiding tijdens je aanwezigheid op de golfbaan;
- Sporters vanaf 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 17 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
- Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden zal de begeleiding er op toezien dat deze eerst schoongemaakt worden; 
- Het niet opvolgen van de afspraken kan leiden tot schorsing van deelname aan de golfles of de mogelijkheid een starttijd te boeken;


Voor ouders en verzorgers die kinderen naar de golfles brengen gelden de volgende bepalingen
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
- Stem met je kind de contactgegevens af van wie er gebeld kan worden in een noodsituatie;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
- Breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
- Reis alleen met jouw kind(eren) / personen uit jouw huishouden;
- Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfbaan;
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en begeleiders;
- Het niet opvolgen van het protocol door (ouders van) jeugdleden kan leiden tot schorsing en opnieuw volledig sluiten van de Herkenbosche;
- Eventuele boetes die de Herkenbosche worden opgelegd voor het niet opvolgen van protocollen door leden, ouders of jeugdleden worden volledig doorbelast aan de overtreder


Het volledige en  actuele protocol voor de golfbranche kunt u hier lezen.

We wensen jullie alvast veel speelplezier toe.
Team de Herkenbosche.