[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Wedstrijdcommissie

De doelstelling van de wedstrijdcommissie is het organiseren van wedstrijden voor alle leden van G&CC de Herkenbosche op een dusdanige wijze,  dat een goede balans bestaat tussen deelnemers met hogere en lagere handicaps, recreatieve en prestatieve wedstrijden, met het oogmerk, zoveel mogelijk leden aan zoveel mogelijk wedstrijden te laten deelnemen.

Tot de voornaamste verantwoordelijkheden van de wedstrijdcommissie behoren:

a. Het vaststellen en bijstellen van het wedstrijdreglement.
b. Het coördineren en vaststellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender.
c. Het plannen, organiseren, begeleiden en controleren van alle officiële clubkampioenschapswedstrijden.
d. Het onder correcte leiding organiseren en begeleiden van wedstrijden voor alle leden.

Wedstrijd commissie:
Ronald Poots (voorzitter)
Alfred Hoogland (penningmeester)
Stefanie Dielen (secretaris)
Ralph Ohmen (lid)

Martin Janes (lid)
Marianne van Delft (lid/ Golf in the afternoon)
Aad van Os (lid)

Patrick Bocken (bestuursafgevaardigde)