[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Communicatie commissie

Een onderdeel van de communicatiecommissie is het verzorgen van de website. Het contentmanagement wordt uitgevoerd over de website van de vereniging. Dit houdt ondermeer in, het coördineren van de aanlevering en het gereed maken van verenigingsinformatie voor plaatsing op de website alsook het actueel houden van de verenigingswebsite.

Communicatiecommissie:
Martin Janes (Voorzitter)
Aad Groeneveld
Jan Hodzelmans (bestuursafgevaardigde)


 

  Baancommissie        Communicatiecommissie        Commissie van beroep        Competitie begeleidings commissie
Damescommissie      Jeugdcommissie      Kascommissie      Nieuwe ledencommissie
Regel-& Handicapcommissie      Seniorencommissie      Wedstrijdcommissie