[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Old Grand Dad

   Algemeen:
Stichting Old Grand-Dad Club Nederland (OGD), zoals de officiële naam van deze landelijke vereniging van golfende grootvaders luidt, doet, naast het organiseren van “golfdagen voor grootvaders” financiële schenkingen in de vorm van materiële steun op het gebied van sport, spel en beweging aan jongeren, tot 30 jaar, met een of meerdere beperkingen.


Organisatie:
OGD is een landelijke organisatie waarbij ongeveer 116 golfclubs zijn aangesloten en telt ongeveer 6400 grootvaders – leden. Landelijk is de OGD opgedeeld in acht regio’s. De Herkenbosche, inmiddels al ruim 15 jaar aangesloten bij OGD is met ca. 70 grootvaders - leden een van de grootste binnen de regio Zuid –Oost.
Elke aangesloten golfclub heeft een eigen OGD consul die:

-   Het contact onderhoudt met de landelijke organisatie
-   De jaarlijkse clubwedstrijd organiseert
-   Belast is met ledenwerving
-   Jaarlijks een goed doel realiseert


Financiering:
De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 20 per lid. Voor de financiering van ons jaarlijkse goede doel wordt het bedrag dat wij met onze leden bij elkaar brengen zo nodig aangevuld door de landelijke OGD.

Donaties en Goede doelen:
De landelijke OGD-organisatie heeft in 2016 van haar leden in totaal ca.6000 donaties ontvangen met een totaalbedrag van ca € 150.000. Elk jaar doet de landelijke OGD via de respectievelijk clubconsuls ongeveer 50 schenkingen aan jongeren met een functiebeperking.
Wij, als OGD de Herkenbosche, hebben sinds 2003, ieder jaar een goed doel gesteund. In 2016 is er een bedrag van € 4200, - ter beschikking gesteld aan KDC “de Heisterkes” in Haelen. Hiervoor is een Digibord met touchscreen aangeschaft, een grote wens van de leiding.

Jaarlijkse OGD wedstrijd 2016
Onze OGD-clubwedstrijd, gespeeld op 23 mei 2016 is gewonnen door Wim Maas.

Wedstrijden in 2017
Maandag 15 mei OGD-Clubwedstrijd van “de Herkenbosche”
Maandag/dinsdag 17 en 18 juli OGD-Regiofinale op “de Tongelreep” Eindhoven
Maandag 7 augustus Landelijke OGD-finale op “de Heemskerkse”.

GOEDE DOEL 2017
Natuurlijk willen we ook in 2017 weer een goed doel steunen binnen onze regio. Voorstellen of ideeën hiervoor van uw kant worden zeer op prijs gesteld.
 

Contactinformatie : Meer informatie kunt u vinden op www.oldgranddad.nl
 
Binnen G&CC de Herkenbosche   :  
Clubconsul : Hent van Delft  
Bestuursafgevaardigde : Hans Kreuger