[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Commissie van beroep

De taak van de Commissie van Beroep is het adviseren van het bestuur over eventueel toe te passen sancties jegens leden, die tegen binnen de vereniging geldende regels gehandeld hebben of waartegen een klacht is ingediend.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Nanno Versteegh (Voorzitter), Jan van Hecke (adviseur).
Bestuursafgevaardigde in deze commissie is Twan van Hoef.