[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Kascommissie

De kascommissie heeft tot taak de controle van de financiële administratie en verslaglegging van de vereniging en hierover verslag uit te brengen.

De leden van de commissie worden rechtstreeks gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De maximale zittingsduur is 3 jaar.

Momenteel (2014) hebben zitting in deze commissie:

Helmer Birkenbach  
Hent van Delft  
Ronald Frins  
Jan Hodzelmans bestuursafgevaardigde in deze commissie