[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Seniorencommissie

Het doel van de seniorencommissie is het organiseren van onderlinge wedstrijden voor senioren van de vereniging. Onder ´senioren´ wordt verstaan (conform de regels van het NGF):

- Heren vanaf de leeftijd van 50 jaar.
- Dames vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Als peildatum wordt 1 januari van het lopende kalenderjaar genomen.

De taken en verantwoordelijkheden van de seniorencommissie bestaan uit:

a.
 
Het wekelijks organiseren van wedstrijden op donderdag van maart tot en met oktober en op minder frequente basis tijdens de wintermaanden. Deze wedstrijden worden i.h.a. gespeeld op donderdag en worden vermeld in de wedstrijdkalender.
b. Het organiseren van het senioren clubkampioenschap.
c. Het onderhouden van contacten met bestuur en commissies binnen de club.


De Senioren vormen een enthousiaste en groeiende groep, gemiddeld nemen ongeveer 50 personen aan de wedstrijden deel. Er zijn 9 "qualifying" bekerwedstrijden, de overige wedstrijden, met uitzondering van het kampioenschap, zijn not-qualifying "fun" wedstrijden. Een aantal hiervan zijn speciale wedstrijden, vaak met diner of andere speciale activiteit, zoals seizoens opening/sluiting, kerst en paaswedstrijd, nieuwjaarswedstrijd, carnavalswedstrijd, midzomerwedstrijd en presidentscup. Inschrijving voor de wedstrijden kan via internet (bij voorkeur) of via terminal of inschrijflijst.Startlijst en uitslagen van qualifying wedstrijden worden op internet gepubliceerd.

De prijsuitreiking volgt zo spoedig mogenlijk na de wedstrijd, de prijswinnaars worden geacht hun prijs persoonlijk in ontvangst te nemen, anders gaat deze terug naar de commissie.

Seniorencommissie
Jo Housmans (voorzitter)
Jan Verlijsdonk (penningmeester)
Erik Fröhlich
Margriet Meewis- van der Rijt
Jeu Nijssen
Marij Raeven (bestuursafgevaardigde)