[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Handicap informatie

U kunt als golfer op vele manieren de golfsport bedrijven.

Wilt u op alle banen kunnen spelen en streven naar een (club)handicap, waarmee u ook aan alle type wedstrijden kunt deelnemen dan zult u een NGF-pas moeten halen. Hiertoe dient u in eerste instantie het theorie-examen te doen. Slaagt u dan hoeft u nog enkel een qualifying scorekaart te lopen, waarmee u over 9 of 18 holes voldoende punten behaalt om een officieel clubhandicap te verkrijgen. U ontvangt via "uw club" uw officiële NGF-pas met uw behaalde clubhandicap. Vervolgens kunt u qualifying scorekaarten blijven lopen om uw clubhandicap verder te verlagen, totdat u vanzelf de grens doorbreekt van clubhandicap 37 naar EGA handicap 36 of lager. U ontvangt dan een nieuwe NGF-pas.

Vervolgens zult u jaarlijks een nieuwe pas ontvangen aan het begin van het jaar, waarop het handicap vermeld wordt, waarmee u het jaar heeft afgesloten. N.B. eenmaal in het bezit van een EGA handicap kan uw handicap niet meer terugvallen naar een clubhandicap. U behoudt altijd een EGA handicap van minstens 36,0.

Traject voor het behalen van uw clubhandicap
Een clubhandicap is een handicap vanaf 54 tot 37. Vanaf handicap 36 spreekt men over een EGA handicap. Als aangegeven dient u hiervoor een NGF theorie-examen met goed gevolg afgelegd te hebben en een voldoende qualifying score te hebben gespeeld over een ronde van 9 of 18 holes in het bijzijn van een marker.
schematische weergave traject voor het behalen van uw clubhandicap

Traject van clubhandicap 54 naar een EGA handicap
Een EGA handicap is een door de European Golf Association erkende Exact-handicap van 36.0 en lager.
schematische weergave traject van clubhandicap 54 naar EGA hcp

Actief / passief handicap
M.i.v. 2016 is het actieve c.q. passieve handicap afgeschaft.

Qualifying kaart
Indien u een qualifying kaart wilt lopen, ten einde tot een officieel handicap te komen dan wel uw handicap te onderhouden, dient u op de baan waar u gaat spelen voor aanvang van uw ronde aan te geven dat u een qualifying kaart wilt lopen. Deze kaart vult u volledig in en neemt u na afloop mee naar huis. Denk er aan dat de kaart ondertekend dient te zijn door uw marker en u zelf. Thuis dient u de kaart online te verwerken. U dient de kaart minstens 1 jaar te bewaren. De gelopen kaarten kunnen namelijk opgevraagd worden ter controle.
N.B. U mag Q-kaarten lopen over 9 holes (bij hcp < 11,4 niet toegestaan) en 18 holes, waarbij een 9 holes qualifying ronde geen onderdeel mag zijn van een volledige ronde over 18 holes.