[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft zich in eerste instantie ten doel gesteld om kinderen van 8 tot en met 18 jaar op een plezierige manier kennis te laten maken met de golfsport. Door middel van een jeugdplan dat samengesteld is door de vereniging, Pro-team en de jeugdcommissie kunnen de jeugdplanleden zich bekwamen in golf of zelfs meer prestatief gericht de golfsport bedrijven. Via een stappenplan kan het jeugdplanlid na de eerste lessen met de pro naar een baanpermissie en dan door naar een officiële EGA handicap (startend vanaf HCP54.0). Ook heeft de jeugdcommissie zich ten doel gesteld om jeugdleden zowel individueel als in teamverband wedstrijden te laten spelen.

Wij zijn ons ervan bewust dat golf moet ‘concurreren’ met andere sporten, zowel individuele als ook teamsporten. Wij beseffen ook dat er van de ouders/opvoeders veel commitment wordt gevraagd om hun zoon en/of dochter de golfsport te laten beoefenen. Wij kunnen en willen ons inzetten om een gevarieerde en motiverende omgeving te scheppen, waar elk kind op zijn niveau golf kan spelen of zelfs presteren.

Wat het commitment betreft, is de begeleiding die een ouder/opvoeder aan de jeugd biedt een voorwaarde om zich daarin te kunnen ontwikkelen. Als de mogelijkheid bestaat, is het heel motiverend voor de jeugd om met hun ouders/opvoeders 9 holes te lopen of samen wat te trainen. Deze motivatie kunnen wij niet bieden maar vragen wij van u.

Omdat de golfsport zich enorm in de breedte heeft ontwikkeld, is er de laatste tijd veel nuttige jeugdinformatie op de site van de NGF te vinden, www.ngf.nl

Meer informatie over o.a. samenstelling jeugdgroepen, manier tot aanmelding, verlaging handicap en wedstrijden vindt u bij het menu Jeugdplan en jeugdwedstrijden.
 

De jeugdcommissie :   Ger Nissen
  : Henny Herold
Afgevaardigde bestuur : Jan Hol
Afgevaardigde pro-team   : Tim Wilbers