[cookie_warning] [cookie_link_text] [cookie_close]
EN

Regel & handicap commissie

De "Handicap Autoriteit" voor een speler/speelster op golfcomplex de Herkenbosche is de vereniging Golf & Country Club de Herkenbosche. Deze vereniging is onderworpen aan het beleid van de Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps (CRASH) van de NGF. Binnen de vereniging is de door het bestuur aangewezen Regel- en Handicap Commissie verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicap Systeem. De commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste drie leden.

Doelstelling
De commissie stelt zich ten doel het NGF Handicap Systeem binnen de club toe te passen. Zij doet dit door de kennis en de juiste toepassing van de golfregels bij de leden te bevorderen, het afnemen van Regelexamens van de NGF, het op de juiste wijze vaststellen, administreren en publiceren van de handicaps van de leden, het optreden als referee en het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden en het bewaken van "Qualifying Condities" van de baan.

Taken

1. Het organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie
2. Het samenstellen en afnemen van regelexamens van de NGF ten behoeve van het verkrijgen van een handicap
3. Het toelichten van achtergronden en veel voorkomende problemen met de golfregels in het clubblad.
4. Het oplossen van regelproblemen, die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door leden zijn voorgelegd.
5.
 
Het bijhouden van wijzigingen in de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA.
6.
 
Het na overleg met de baancommissie vaststellen van al dan niet tijdelijke Plaatselijke Regels,droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode,gele,witte en blauwe paaltjes.
7.
 
Het adviseren van alle wedstrijd organiserende commissies inzake de naleving van de eisen met betrekking tot "Qualifying Wedstrijden" en bijzondere voorvallen die zich bij wedstrijden hebben voorgedaan.
8.
 
Het berekenen,toekennen,aanpassen,administreren en publiceren van de handicaps van alle clubleden volgens de regels van het NGF Handicap Systeem.
9.
 
Het geven van voorlichting aan de leden inzake alle regels die betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
10. Het onderhouden van contact met de regiocommissaris en de Handicap- en Regelcommissie van de NGF
11.
 
Het onderhouden van contact met de Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
12. Het geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de plaatsing van de tee- merken.
13. Het adviseren inzake de lay-out van de scorekaart.


Regel- en Handicap commissie:
Leo van den Born (Voorzitter, tevens secretaris)
Frans Eichholtz
Karin op het Veld (penningmeester)
Jan Ridderbeeks
Patrick Bocken (Bestuursafgevaardigde)
Maurice Hermans (Baanmanager)
Patrick van den Brand (Head-Pro)